Биздин Олимпиада 2020

 


БИЗДИН ОЛИМПИАДА — бул “башкысы жеңиш эмес, башкысы- катышуу” болгон мектеп окуучулары үчүн интеллектуалдык мелдеш, мында мектеп окуучулары өздөрүн жүзөгө ашыра алышат. БИЗДИН ОЛИМПИАДА — бул сынак эмес жана контролдук иш дагы эмес, ага “жаман баа” коюлбайт.

БИЗДИН ОЛИМПИАДА бардык мектеп окуучуларына өздөрүн көрсөтүүгө, таланттарын ачып берүүгө жана кругозорун кеңейтүүгө, эмнеге чындап кызыгаарын аныктап алууга жана өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.

БИЗДИН ОЛИМПИАДА оригиналдуу идеяларды, стандарттуу эмес ой жүгүртүүнү жана албетте чыгармачылыкты баалайт.  

Олимпиада, бардык мелдештердей эле максатка умтулууга тарбиялайт, стрессти жеңип өтүүгө жана ийгиликсиздиктен коркуп, качпоого үйрөтөт.  Мектеп окуучуларын атаандаштык өзүнө тартып жана дем берип турат, бирок ага карабастан, БИЗДИН ОЛИМПИАДА — бириктирет. Көптөгөн балдар бул жерден тилектештерин табышат жана жаңы досторду күтүшөт.

Окуучулардын баарлашуусу Олимпиада менен эле бүтүп калбай, сапаттык жаңы деңгээлге өтөт. Катышуучулар кошумча сабактарга, ийримдерге, жайкы мектепке барышат. Бул жаңы достуктун жана таланттуу кишилердин: окуучулардын, мугалимдердин жана окумуштуулардын коомдоштугундагы кызматташуунун башаты болот.

Мугалимдерге келсек, Олимпиада алар үчүн – окуучуларды өздөрүнүн предметине кызыктыруунун, анын таптакыр жаңы тарабын көрсөтүүнүн ыкмасы. Мындан тышкары, мелдешке даярдануу билимдерди бышыктоого жана тереңдетүүгө, окуучуларды кийинки сабактарга тартууга жардам берет.

БИЗДИН ОЛИМПИАДАга катышып баштоо оңой эле. Сиздин каалооңуз гана керек. Мектептеги баалар абдан жакшы эмес болсо дагы. БИЗДИН ОЛИМПИАДАга өз ыктыяры менен катышышат. Келгиле жана досторду дагы чакыргыла.

Биз менен байланышуу:

0778 07 76 33 Whatsapp
0702 89 69 14
0557 55 12 35

E-Mail: fund.araket@gmail.com
ОФ развития школьного образования «Аракет»