Фонд

Фонд Кыргызстанда билим берүүнү, илимди жана инновацияларды өнүктүрүү, ошондой эле аларды өндүрүшкө жана таланттуу жаштарды колдоо аркылуу өлкөнүн жогорку билим берүү системасына киргизүү максатында түзүлгөн. Фонд Кыргызстандын интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүнү өзүнүн миссиясы катары аныктаган.

Фонддун натыйжалуу ишмердүүлүгү ойлонуштурулган стратегиядан жана коомдун керектөөлөрүн так көрүүдөн көз каранды экенине ишенебиз. Биз өзүбүзгө башка уюмдардын ишмердүүлүгүн кайталабаган жеке моделди тандап алдык. Биз илимде дагы, искусстводо дагы жаш таланттарды колдоо үчүн атмосфера жана шарт түзүүгө умтулабыз.

Биздин Миссия – таланттуу жаштарга жардам берүү жана коомдук маанилүү долбоорлорду колдоо менен биздин коомдун чексиз потенциалын өнүктүрүү.

Өз ишибизде биз бардык кызыкдар тараптар менен диалог түзүү үчүн ачыкпыз.