Тестирлөө

Тестирлөө баалоонун эң сапаттуу жана объективдүү ыкмасы, анын объективдүүлүгү жүргүзүүнү стандартташтыруу, жалпы тапшырмалардын жана тесттердин көрсөткүчтөрүн текшерүү жолу менен жетишилет.

Тестирлөө көбүрөөк адилеттүү метод, ал контролдоо процессинде дагы, баалоо процессинде дагы бардык катышуучуларды бирдей шарттарга коюп, окутуучунун субъективизмин дээрлик жокко чыгарат.

Тестирлөө апелляциялардын санын үч эседен ашык азайтууга мүмкүндүк берет, жашаган ордунан, окуучулар окуган билим берүүчү мекеменин тибинен жана түрүнөн көз карандысыз түрдө бардык окуучуларга баалоо процедурасын бирдей кылууга мүмкүндүк берет.

Тесттер бул көбүрөөк көлөмдүү курал, анткени тестирлөөгө курстун бардык темалары боюнча тапшырмалар кириши мүмкүн, ошол эле убакта оозеки сынакта адатта 2-4 тема, ал эми жазуу ишине 3-5 тема коюлат. Бул билет алуудагы капысынан болууну жокко чыгаруу менен окуучунун жалпы курс боюнча билимин аныктоого мүмкүндүк берет.

Тестирлөөнүн жардамы менен предметтин өзүнчө бөлүмдөрү боюнча эмес жалпы предмет боюнча окуучунун билимдеринин деңгээлин аныктоого болот.

Ошентип, тестирлөө бүгүнкү күнү билимдерди текшерүүнүн эң натыйжалуу куралдарынын бири.

Ушуга байланыштуу, “Аракет” фонду тарабынан ушул сайт түзүлдү, азыркы убакта Кыргыз Республикасынын аймагында анын аналогдору жок. Биздин сайттын артыкчылыгы андан кайра-кайра өтүүгө болот жана ар бир жолу Сиз жаңы суроолорду аласыз. Биздин тест ар кандай Олимпиадаларга гана эмес, чейректик сынактарга жана кирүү сынактарына дагы даярданууга мүмкүндүк берет.

Тестти өтүү Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин бардык окуучуларына өздөрүнүн билимдерин текшерүүгө, ошондой эле тесттин жыйынтыктары боюнча деталдуу талдоо алууга мүмкүндүк берип, тигил же бул темалар жана предметтер боюнча Сиздин билимиңизди жана даярдыгыңызды аныктап берет.