“Жогорку сынам” олимпиадасы – 4-11-класстардын окуучулары үчүн математика, кыргыз жана англис тилдери боюнча Экинчи Республикалык Олимпиада;

aртка