“Келечекке кадам” олимпиадасы

- “Келечекке кадам” олимпиадасы – 2-11-класстардын окуучулары үчүн Биринчи Республикалык Комплекстүү On-line Олимпиада.

aртка